Galerii ZPAF Okręgu Śląskiego - roczystość wręczenia odznaczeń Gloria Artis

W czwartek, 6 sierpnia, podczas wernisażu wystawy w Galerii ZPAF Okręgu Śląskiego w Katowicach, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Gloria Artis dla dwóch artystów- Jakuba Byrczka oraz Jerzego Łakomskiego.
To wybitne państwowe odznaczenie przyznane naszemu cechowemu Koledze, Jerzemu Łakomskiemu sprawiło radość wszystkim członkom Krajowego Cechu Fotografów. W przekazanych adresach okolicznościowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego zaakcentowano zasługi Jerzego Łakomskiego dla środowiska fotograficznego , nie pominięto jego rzemieślniczego rodowodu i zasług dla fotograficznego rzemiosła. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy w naszych szeregach tak znamienitą postać.