Rodzaje członkostwa

Członek sympatyk - jest to doskonała opcja dla osób zajmujących się fotografią, postprodukcją, organizacją sesji zdjęciowych, które chciałyby otrzymywać aktualne informacje dotyczące zawodu, uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, plenerach, integracji środowiska.
Krajowy Cech Fotografów tworzą najlepsi fotografowie z całej Polski. Organizacja stale współpracuje z ZPAF w Katowicach i Izbą Rzemieślniczą oraz MŚP w Katowicach. Szerokie połączenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia gwarantuje wysoki poziom oferowanego wsparcia dla osób, które chcą skutecznie rozwijać swoje umiejętności.
KCF jest organizacją, która wspiera swoich członków w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i kwestii branżowych, dba o wspólne interesy rzemiosła i fotografów. Obecnie priorytetem działań są intensywne prace nad zabieganiem montażowi kabin fotograficznych w urzędach administracji samorządowej.
Zgodnie z par 9. pkt.9 Statutu Krajowego Cechu Fotografów, Członkiem sympatykiem KCF może być każdy obywatel Polski, który:
a) utożsamia się z celami statutowymi KCF,
b) deklaruje chęć ich realizacji,
c) złożył deklarację członkowską
d) złożył deklarację wysokości składki członkowskiej
1)Przyjęcie na członka sympatyka dokonuje Zarząd KCF Uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i deklarację wysokości składki – w przypadku jednorazowej wpłaty zarząd decyduje o czasie na jaki deklarujący zostaje członkiem sympatykiem.
2) Członek sympatyk KCF ma prawo do:
a)otrzymywania wiadomości mailowych takich jak pozostali członkowie KCF
b)uczestniczenia w Walnym Zebraniu KCF bez prawa głosu
c) korzystania z innych uprawnień na warunkach określonych przez Zarząd KCF
Wysokość składki członka – sympatyka: nie mniej niż 25 zł/miesiąc.

Członek zwyczajny – posiada wszystkie uprawnienia jak członek sympatyk, dodatkowo posiada bierne i czynne prawo wyborcze do władz KCF, może uczestniczyć we wszystkich spotkaniach KCF i KAF (patrz statut KCF par.9).
Wysokość składki dla członka zwyczajnego 50zł/miesiąc.

Członek wspierający - może zostać osoba która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz działalności statutowej KCF
Wysokość składki dla członka wspierającego – zgodna z deklaracją.

Szczegółowych informacji udziela Cechmistrz Michał Jedynak – 533 233 654
Zapraszamy także do kontaktu z członkami KCF w swoim regionie:
Katowice: Bogusław Makar 607 149 549
Żywiec: Jarosław Deka 601 475 608
Kraków: Mikołaj Mikołajczyk 790 419 411
Łódź: Janusz Kania 601 56 04 72
Szczytno: Witold Czujak 501 602 005
Warszawa: Mariusz Przedpełski 22 649 23 25
Nysa: Konrad Horak 76 862 14 25 

Zachęcamy do wypełnienia DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ
Jak do nas dołączyć - informacje