Historia Cechu

W roku jubileuszu 150-lecia powstania fotografii 24 września 1989r. odbyło się Walne Zgromadzenie

Założycielskie przyszłych członków Wojewódzkiego Cechu Fotografów w Katowicach.

Przy obecności 134-ech fotografów z okręgu Śląska i okolic oraz wielu zaproszonych gości z pokrewnych organizacji w kraju, w sali recepcyjnej Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach uchwalono Statut WCF oraz wybrano władze z Cechmistrzem na czele.

Cechmistrzem został wieloletni działacz na forum Izby Rzemieślniczej w Katowicach kol. Roman Borkowski.

Członkowie Zarządu to: Tadeusz Basista, Teresa Gondek, Alojzy Klon, Brygida Melcer-Kwiecińska, Stanisław Michalski, Zdzisław Witkowski, Jan Zakrzewski.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Wandę Paszkowską, Andrzeja Kamińskiego i Krzysztofa Muszyńskiego.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Jerzy Bekier, Henryk Krzysteczka, Krystian Handel, Stanisław Olech i Henryk Rataj.

Walne Zgromadzenie zakończyło się ślubowaniem Starszego Cechu złożonym w obecności nestorki śląskich fotografów – pani Jadwigi Trocha..

Na tej to podstawie pełną działalność Cech podjął od października 1989 r., tzn. po rejestracji w Sądzie Rejonowym w Katowicach. Na stanowisku kierownika biura Cechu została zatrudniona pani Maria Mrzilek.

Aktualne regulacje prawne wynikające z ustaw o działalności gospodarczej i współbrzmiącej z nią ustawy o rzemiośle, wymusiły inicjatywę aktywniejszej części środowiska fotografów do konsolidacji wobec nowej sytuacji ekonomicznej.

Zadania stojące przed branżą fotograficzną to dopływ nowej, młodej kadry, dostęp rzemiosła do nowoczesnego sprzętu, technologii i materiałów a także lokali użytkowych oraz wdrożenia dogodniejszego systemu podatkowego.

Zadaniem Cechu od tego czasu będzie intensyfikacja działań w kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowej członków ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, organizacja plenerów, warsztatów, konkursów i wystaw przy szerokim udziale kadry szkolącej z poza Cechu, z terenu kraju jak również z zagranicy. Nieodłącznym atrybutem członków organizacji ma być zaszczepienie w sobie ambicji dążenia do zawodowej doskonałości i rzemieślniczego kunsztu na światowym poziomie. W tym celu olbrzymią rolę edukacyjną spełnia do dzisiaj Klub Fotografii Artystycznej wraz comiesięcznymi spotkaniami w ostatni czwartek każdego miesiąca. Przewodniczącym KCF-u byli kolejno 1989 - 2005 Stanisław Michalski z Czeladzi – członek Związku Polskich Artystów Fotografików w Oddziale Katowickim, 2005 – 2009 – Jerzy Buzek Garzyński z Krakowa, a obecnie od 2009 – Michał Jedynak z Rybnika.

Zarząd Cechu w trakcie swojej wieloletniej działalności przeprowadził szereg szkoleń i warsztatów dla swoich członków przy owocnej współpracy z firmami liczącymi się na rynku krajowym i światowym.

Do bardziej znaczących przedsięwzięć należą :

 1. październik 1989 r. , 1993 r., 1997 r. – wyjazdy szkoleniowe do Kolonii na targi fotograficzne PHOTOKINA.

 2. marzec 1989r. - warsztaty na temat fotografii studyjnej w Kamieniu Śląskim koło Rybnika.

 3. listopad 1990r. – szkolenie z tematu „Gorący proces w fotografii kolorowej”, prowadzący :

prof. A. Kotecki – wykładowca Politechniki Wrocławskiej, Bystra Śl..

 1. marzec 1991 r.- warsztaty fotografii plenerowej w Przygłowiu

 2. marzec1992 r. – warsztaty fotografii portretowej w Koszęcinie.

 3. kwiecień 1993 r. – wyjazdy szkoleniowe do stowarzyszenia Colour Art Photo w Zurichu (Szwajcaria) w ramach programu: Szwajcarsko-Polskiego projektu poparcia przedsiębiorczości w Polsce.

 4. 11-14 listopad 1993 r. – wyjazd na Międzynarodowy Kongres Fotografów oraz Ogólnoświatowe Targi Sprzętu i Fotografii Profesjonalnej w Londynie. Gospodarzem było brytyjskie stowarzyszenie: PHOTO MARKETING ASSOCIATION INTERNATIONAL – WEMBLEY CONFERENCE and EXHIBITION CENTRE LONDON.

 5. kwiecień 1994r. –zorganizowanie wraz z Cechem Fotografów w Zurichu międzynarodowej wystawy fotograficznej p.t.: „ PORTRET ” w ramach programu: Szwajcarsko- Polskiego projektu dla poparcia przedsiębiorczości w Polsce. Wystawa odbyła się w Katowicach w Muzeum Śląskim.

 6. grudzień 1994 – współorganizacja z firmą MALBLITZ z Ostrowa Wlkp. warsztatów seminaryjnych p.t.: Portret i Fotografia Ślubna oraz Nowoczesne Techniki Retuszu .

Bruhl – (RFN).

 1. listopad 1999 r. – warsztaty fotograficzne Buchenbach (RFN) - portret erotyczny

p.t.: „Dessous & Damenportrait – Seminar”.

 1. październik 1996 r. do 2005 r. ( co rocznie ) – wyjazdy szkoleniowo – plenerowe (dla grupy przyjaciół)

w Wysowej koło Krynicy .

 1. luty 1998 r. do 2002 r. ( co rocznie ) międzynarodowe zimowe plenery fotograficzne w Jabłonkowie (Republika Czeska), przy udziale miejscowych fotografów.

 2. W dniu 24 kwiecień 2005r na Walnym Zebraniu członków podjęto uchwałę o przekształceniu Cechu

z Wojewódzkiego na Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach.

Podjęto działania w/s: założenia strony internetowej KCF, walczenia z szarą strefą w usługach fotograficznych – przez Naczelnika Izby Skarbowej w K-cach, przygotowania do sporządzenia wniosku o dotację dla KCF.

 1. 2006 - budujemy Elektroniczną Bazę Branży Fotograficznej (eBBF), celem szybkiej informacji o możliwościach szkoleniowo-dydaktycznych w związku z zagrożeniem nieuczciwej konkurencji, rozprzestrzeniania się szarej strefy oraz wdrażania rządowych programów o ujednolicaniu formy zdjęć elektronicznych do dokumentów tożsamości w naszym kraju;

Wniosek o dotację unijną („Szkolenia Branżowe”) złożony w miesiącu lipcu do PARP uzyskał 59,79 punkt na 60 punktów wymaganych do dofinansowania i nie został niestety przyjęty po raz wtóry.

 1. 13.12.2006 r. – organizacja i współprowadzenie Pierwszego Kongresu Fotografów Polskich p.t. FOTOSILESIA 2006 wspólnie z firmą marketingową Marketing Maestry z K-c (uczestniczyło 200 firm z całego kraju).

 2. 2004 -2007 – podjęto desperacką akcję przy wsparciu Komisji Branżowej przy ZRP oraz samego ZRP, w sprawie utrzymania możliwości wykonywania zdjęć do dokumentów tożsamości przez zakłady fotograficzne. Istniało bowiem realne zagrożenie wyłączności przez instytucje administracji państwowej.

 3. 2006 – 2007 intensywne prace w związku z utrzymaniem statusu wszystkich dla wszystkich fotografów: darowizny na rzecz działań statutowych pozwoliły na organizację szkoleń w ośrodkach Izb Rzemieślniczych w kraju; stworzenie Komisji Odwoławczej przy KCF do oceny zdjęć paszportowych w sprawach spornych : fotograf-PWPW;

 4. 2007 – Konsultacje z resortem MSWiA, Min. Transportu i PWPW nad stworzeniem szablonu do zdjęć dowodowych, przy wsparciu Posłów PiS.

 5. 2007 – zmiana providera i wyglądu strony inernetowej KCF na : www.fotograf.org.pl

 6. 2008 – Szkolenie członków KCF i wykłady Dr Bogusławy Banasik z Polit. Radomskiej „Nowoczesne sposoby marketingu dla firm fotograficznych.”, oraz organizacja wykładów na MTŁ w Łodzi.

 7. 2010 – Korespondencja z MSWiA odnośnie zdjęć do nowych e-dowodów, stworzenie maski elektronicznej do zdjęć (de facto inaugurację nowych dokumentów przeniesiono na 2013 r.). Organizacja wystawy zdjęć w Turcji (maj 2010), we współpracy i wsparciu finansowym UM Wodzisław Śl.

 8. 2012 - Nawiązaliśmy współpracę z Lubelskim Cechem Fotografów Polskich w Lublinie.

Na przestrzeni lat 1993-2009 kolejnymi Cechmistrzami zostawali: Bogusław Bożek, Krzysztof Niesporek, Wanda Paszkowska , Mieczysław Kieca, Józef Ciszek a obecnie od kwietnia 2009 – Marek Gołąbek.

Nadal ambicją naszego Cechu jest konsolidacja środowiska branży fotograficznej oraz ciągła stymulacja członków do podnoszenia stanu wiedzy i utrzymywania swoich usług na coraz wyższym poziomie technicznym i jakościowym poprzez organizację kursów, szkoleń i wykładów w tym zakresie.

Opracował: Józef Ciszek – członek honorowy KCF