KAF

Fotografowie zrzeszeni w KAF w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, oraz stałego podnoszenia jakości usług fotograficznych uczestniczą w cyklicznych warsztatach i szkoleniach fotograficznych, wymieniają się doświadczenia w ramach comiesięcznych spotkań Klubu, oraz organizują szereg wystaw autorskich.
Nad rzetelnością i jakością usług oferowanych w zakładach czuwa Zarząd Cechu i KAF-u.
Od stycznia 2005 członkowie Klubu realizują projekty fotograficzne w celu otrzymania Certyfikatu jakości usług fotograficznych - szukaj tych znaków w zakładach fotograficznych.
Są one gwarancją jakości
Członkiem KAF może zostać fotograf prowadzący zakład fotograficzny, świadczący swoje usługi na wysokim poziomie i kierujący się etyką zawodową. Ponadto musi spełniać kryteria regulaminowe i zwyczajowe Klubu.Zapraszamy Państwa w podróż do niezwykłej dzielnicy Katowic, widzianej oczyma legendarnego fotografa, naszego cechowego kolegi Krzysztofa Niesporka. W tą niezwykła podróż zabiera nas Silesion.pl