Portret dynamiczny

Portret dynamiczny

Wyniki konkursu:

I miejsce Józef Ciszek
II miejsce Arkadiusz Tumidajski
III miejsce Andrzej Barutowicz

I miejsce Józef Ciszek

II miejsce Arkadiusz TumidajskiIII miejsce Andrzej Barutowicz