Władze Cechu Kadencja 2021-2025

Członkowie Zarządu Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach


Zarząd Cechu odpowiada za kierowanie pracą organizacji, rzecznictwo spraw członkowskich i reprezentowanie fotografów wobec instytucji i organizacji zewnętrznych (§ 31 Satutu KCF).


Skład Zarządu Cechu:

Michał Jedynak - Cechmistrz KCF

Jarosław Deka - Z-ca Cechmistrza KCF

Hanna Derecka - Członkini Zarządu KCF, Szefowa KAF

Adam Mikołajczyk - Członek Zarządu, Rzecznik Prasowy KCF

Andrzej Błaszczyk - Członek Zarządu KCF

Bogusław Makar - Członek Zarządu KCF


Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Jolanta Witalińska
Zastępca: Małgorzata Paszkowska
Członkowie: Janusz Kania

Sąd koleżeński:
Przewodniczący - Jerzy Łakomski
Członkowie: Krzysztof Krzyczmonik, Marek Gołąbek